Poradnik

Jak założyć związek zawodowy?


- Nie musicie pisać własnego Statutu, spełniać skomplikowanych wymogów rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, wnosić zbędnych opłat - wszystko otrzymujecie szybko i profesjonalnie.
- Jeżeli w Waszym zakładzie znajdzie się co najmniej dziesięć osób wyrażające chęć przystąpienia do Związku, możecie stworzyć Organizację Zakładową.
- Jeżeli nie ma Was co najmniej dziesięciu, spróbujcie poszukać wśród innych pracowników w innych firmach. W ten sposób możecie założyć Organizację Międzyzakładową.
- Członkiem Związku zostaje się w momencie wypełnienia deklaracji. Tym samym osoba, która na piśmie wyraziła chęć przystąpienia do "Konfederacji Pracy" wchodzi w skład właściwej Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej.
- Jeżeli tworzycie Organizację Zakładową lub Międzyzakładową, to wraz z wypełnieniem deklaracji powinniście wybrać ich władze. Protokół z przeprowadzonego spotkania wyborczego należy przesłać do Zarządu Krajowego "Konfederacji Pracy" - adresy i numery telefonów kontaktowych znajdziecie w dziale "kontakt". Protokół staje się podstawą rejestracji Waszej organizacji.
- Pomyślcie o utworzeniu zakładowej Komisji Rewizyjnej - to podmiot kontrolujący pracę Zarządu.
- Bezrobotni, osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne, emeryci i renciści mogą zrzeszać się w Organizacjach Środowiskowych i w ten sposób razem rozwiązywać własne problemy.
- Członkowie Związku nie pełniący funkcji w jego władzach nie muszą się ujawniać. W obronie ich interesów występować będzie odpowiednio Zarząd Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej.
- Osoby wskazane przez Zarząd Waszej organizacji związkowej na podstawie odrebnych przepisów - uprawnione do reprezentowania Związku w rozmowach z pracodawcą - otrzymają tzw. szczególną ochronę prawną. To znaczy, że pracodawca nie będzie mógł ich zwolnić ani zmienić im warunków pracy i płacy bez zgody Zarządu Waszej Organizacji.
- Szczegółowe informacje uzyskacie kontaktując się z Przewodniczącym Rafałem Styczeń jak również pozostałymi członkami Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego.


Aktualna Uchwała o składkach
Deklaracja członkowska
Wzór protokołu założycielskiego

Deklaracja Członkowska PDF

Losowe zdjęcieStatystyki zbiorcze
Martin for Rafał dla Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
OPZZ "Konfederacja Pracy"