Menu dodatkowe
Informacje

Zarząd informuje, że istnieje możliwość zakupu flag związkowych.

V Wojewódzki Zjazd Delegatów 5-6 pażdziernika 2017r.

W dniach 5-6 października 2017r. w Wiśle odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów. Delegaci z województwa Śląskiego i Małopolskiego przybyli wybrać nowe władze bardzo licznie (ponad 80 % frekwencji). Nowe władze wojewódzkie zostały wybrane na kadencję 2017-2022. Cieszymy się a zarazem dziękujemy za tak liczne przybycie. Po obradach i głosowaniach wyłoniły się nowe władze w osobach:

Przewodniczący Śląskiego i Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Styczeń Rafał

Członkowie Zarządu:
Bąk Dorota
Bukalski Krzysztof
Cybulski Tomasz
Kuśmierski Przemysław
Mandat Iwona Jolanta
Rurański Roman
Talaga Jerzy
Wieczorek Monika

Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Domagała Adrian
Ekonomiuk Małgorzata
Lipa Dorota
Modzelewski Mirosław
Olechwieruk Arkadiusz

Dziękujemy za powierzone zaufanie wszystkim delegatom biorącym udział w V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów. Kolegom i koleżankom wybranych do władz wojewódzkich jeszcze raz gratuluje i życzę wielu sukcesów w wypełnieniu swoich obowiązków.

Ze związkowym pozdrowieniem
Rafał Styczeń

Losowe zdjęcie







Statystyki zbiorcze
Martin for Rafał dla Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
OPZZ "Konfederacja Pracy"