PIERWSZE OFIARY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W SŁAWKOWIE

Są już pierwsze ofiary wyborów samorządowych. Bezprecedensowym i szczególnie złośliwym zachowaniem wykazał się nowo wybrany Burmistrz Miasta Sławków już w pierwszym dniu swoich rządów, zwalniając swojego konkurenta wyborczego Artura Smagorowicza ze stanowiska szefa miejskich wodociągów. Podane w treści oświadczenia przyczyny wypowiedzenia są całkowicie nieprawdziwe i gołosłowne; rzeczywistą przyczyną zwolnienia powoda było to, że był kontrkandydatem Pana Rafała Adamczyka w wyborach na stanowisko Burmistrza Miasta Sławkowa. Czynione powodowi zarzuty nawiązują zresztą ściśle do przebiegu kampanii wyborczej; żaden z tych zarzutów nie odnosi się do merytorycznej oceny pracy powoda na zajmowanym stanowisku. Żaden z tych zarzutów nie polega na prawdzie. Zresztą nowo wybrany Burmistrz Miasta Sławkowa w dacie dokonywania wypowiedzenia nie mógł mieć żadnej konkretnej wiedzy o poczynaniach powoda na stanowisku kierownika zakładu, gdyż ślubowanie złożył w dniu 27 listopada br. a wypowiedzenie powodowi umowy o pracę było jedną z pierwszych czynności do jakich wykorzystał stanowisko na jakie został wybrany. Nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta Sławkowa tak się śpieszyło z dokonaniem wypowiedzenia, że nie zdążono jeszcze wykonać jego imiennej pieczęci; zależało tak bardzo, że wysłał po powoda patrol straży miejskiej by powód mu "nie uciekł". Dopiero w kolejnych roboczych dniach Burmistrz zlecił kontrole jednostki kierowanej przez Artura Smagorowicza, szukając na siłę potwierdzenia i skonkretyzowania podniesionych w wypowiedzeniu przyczyn. Czy to nie odwrotnie powinno się odbywać? Najpierw kontrola i jeśli ona wykaże uchybienia to wtedy konsekwencje?

Pośpiech Pana Rafała Adamczyka sprawił, że wypowiedzenie powodowi umowy o pracę odbyło się z naruszeniem tak przepisu 38 Kodeksu pracy, jak i przepisu art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U z 2014 r., poz. 167). Można by się zastanawiać czy Pan Adamczyk nie jest przeciwnikiem związków zawodowych i decyzja o zwolnieniu nie ma przesłanek politycznych.

Zwolniony Artur Smagorowicz jest członkiem Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, a jednocześnie związek ten zapewnia powodowi ochronę w trybie przepisu art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy o związkach zawodowych. O powyższym Burmistrz Miasta Sławkowa musiał wiedzieć, gdyż po pierwsze stosowne dokumenty potwierdzające status związkowy powoda w chwili wypowiedzenia znajdowały się już w Urzędzie Miasta Sławkowa, a po drugie o swoim statusie związkowym powód Pana Rafała Adamczyka powiadomił.

Czy Burmistrz pierwszego dnia nie powinien zaznajamiać się z stanem faktycznym Miasta a nie kierować całe swoje siły i prężyć muskuły wykorzystując do tego Straż Miejska na jednego człowieka, który śmiał konkurować z nim w wyborach?

Losowe zdjęcieStatystyki zbiorcze
Martin for Rafał dla Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
OPZZ "Konfederacja Pracy"