Pikieta pod Castorama w Sosnowcu.

W związku z uporczywym łamaniem prawa przez Castorama Polska Sp. z o.o. jak również bezprawnymi zwolnieniami Przewodniczącego działającego tam związku zawodowego oraz 4 społecznych inspektorów pracy informujemy, że w dniu 6 czerwca 2014r. o godz. 11:00 planowana jest pikieta pod Castorama w Sosnowcu ul. Długosza 82 . Udział w Piekiecie potwierdzili Poseł na Sejm RP kol. Witold Klepacz, Radny Sejmiku Województwa Ślaskiego a zarazem Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ kol. Henryk Moskwa, Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu kol. Tomasz Niedziela, Przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ "Konfederacja Pracy" kol. Michał Lewandowski, Przewodnicząca Sosnowieckiej Rady Powiatowej OPZZ kol. Genowefa Drzymont i inni znakomici goście. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Dziękujemy tym Wszystkim osobom które zadeklarowały w tym samym czasie przeprowadzenie akcji informacyjno-pikietujących pod innymi Castoramami w Polsce.Pokażmy zachodnim korporacjom, że Polacy nie są niewolnikami a prawo obowiązuje te korporacje również w Polsce!!!.

Żądamy:
Przywrócenia do pracy Przewodniczącego związku zawodowego Artura Wójcickiego.
Przywrócenia do pracy zwolnionych Społecznych Inspektorów Pracy.
Respektowania przez firmę Castorama Polska ustawy o związkach zawodowych.
Respektowania przez firmę Castorama Polska ustawy o społecznych inspektorach pracy.
Przestrzegania przez Castorama Polska przepisów BHP.
Przeciwdziałania jawnemu mobbingowi panującemu w firmie Castorama.
Podjęcia przez firmę Castorama Polska dialogu społecznego ze związkiem zawodowym.
Traktowania związku zawodowego, jako równorzędnego partnera społecznego.

Losowe zdjęcieStatystyki zbiorcze
Martin for Rafał dla Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
OPZZ "Konfederacja Pracy"