Łamanie prawa przez Castorama Polska Sp. z o.o.

W dniu 22 kwietnia 2014r. dostał wypowiedzenie pracy Przewodniczący organizacji zakładowej OPZZ "Konfederacja Pracy" kol. Artur Wójcicki. Pracodawca zwolnił przewodniczącego za jego działalność związkową! W całym wypowiedzeniu nie ma nawet słowa, co do wykonywania jego pracy a jedynie zarzuty dotyczące wykonywanej działalności związkowej. Również zarzuca mu się, że informuje pracowników o próbach zdyskredytowania związku zawodowego polegającego np. że zostały wstrzymane wypłaty z funduszu socjalnego przez związek zawodowy. Szkoda tylko że pracodawca zapomniał poinformować, że związek od prawie czterech miesięcy żądał przedstawienia rozliczenia funduszu socjalnego, że chce uczestniczyć w pracach funduszu socjalnego itp. Pracodawca Castorama Polska Sp. z o.o. tak przestrzega obowiązującego prawa, że Zarząd związku w końcu był zmuszony skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury . Tak właśnie wygląda dialog społeczny z pracodawcą według Castorama Polska Sp. z o.o.!!!

Pracodawca zwolnił przewodniczącego jak to w piśmie skierowanym do władz OPZZ stwierdził cyt. "Przewodniczący związku rozczarował pracowników". Ot taki dobry pracodawca, który zna nastroje wszystkich pracowników i ich reprezentuje. To dlaczego w przeciągu trzech miesięcy działalności związek liczył już 130 osób ? To chyba Ci "rozczarowani" pracownicy zapisywali się tak chętnie do związków.
Oczywiście, jak to zawarła w powyższym piśmie Castorama Polska Sp. z o.o., też jest rozczarowana Przewodniczącym kol. Arturem Wójcickim. Pracodawca nawet stwierdził, że działania Przewodniczącego kompromitują cały OPZZ. Stanowczo można podsumować, że w imieniu pracowników, Spółki a nawet organizacji związkowej wypowiada się tylko Castorama Polska Sp. z o.o. Ten pokrzywdzony przez kol. Artura Wójcicki pracodawca, w piśmie do pracowników chwalił się zajęciem II miejsca w konkursie organizowanym przez PIP w sklepie w Lublinie. Na prawie 70 sklepów oraz na przestrzeni kilkunastu lat działalności tylko jeden sklep zajął II miejsce. Co nie odzwierciedla stanu faktycznego na innych sklepach Castoramy i pokazuje raczej, że Pracodawca nie ma się zbytnio czym pochwalić. Wręcz powinien zastanowić się, co jest nie tak, że tylko jeden jedyny sklep osiągnął dobry wynik!!!
Żeby było ciekawiej Castorama Polska Sp. z o.o. skierowała pismo do Zarządu związku w celu chęci niezgodnego z prawem zwolnienia 6 społecznych inspektorów pracy!!! Po co pracodawcy tacy inspektorzy w sklepach? Czyżby chcieli poprawić warunki pracy? Skoro Castorama Polska Sp. z o.o. nie ma nic do ukrycia to, dlaczego tak się boi tych społecznych inspektorów pracy?
A najzabawniejszym argumentem podanym w zwolnieniu Przewodniczącego jest cyt. ".Pracownik składał groźby złożenia doniesienia do prokuratury w przedmiocie naruszenia prawa przez pracodawcę.". Faktycznie związek ostrzegał spółkę Castorama Polska przez ponad cztery miesiące, że utrudnianie działalności związkowej może skutkować zgłoszeniem do ww. organu, aż w końcu został zmuszony do złożenia zawiadomienia do prokuratury. Fakt ten stał się jednym z kolejnych absurdalnych powodów zwolnienia kol. Artura Wójcicki. Związki zawodowe, jeżeli Pracodawca będzie dalej łamał prawo związkowe, będą w pełni korzystały z możliwości prawnych jakie daje im ustawa o związkach zawodowych czy też Konstytucja RP.
W związku ze złamaniem prawa przez pracodawcę został wniesiony pozew o przywrócenie do pracy przewodniczącego kol. Artura Wójcickiego.

Niezgodne z prawem działania Castorama Polska sp. z o.o. niczego nie zmienią. Jak istnieje związek zawodowy tak będzie istniał nadal, a funkcję Przewodniczącego Zarządu nadal będzie pełnić kol. Artur Wójcicki.

Już wkrótce poinformujemy o planowanych akcjach protestacyjnych pod sklepami Castoramy.

Losowe zdjęcieStatystyki zbiorcze
Martin for Rafał dla Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
OPZZ "Konfederacja Pracy"