Menu dodatkowe
Informacje

Zarząd informuje, że istnieje możliwość zakupu flag związkowych w cenie 50zł i czapek po 10zł.
Sekretarz: Robert Mikołajczak

Informacja dotycząca powstania zespołow pracy

W dniu 8 listopada 2013r. na zebraniu Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego podjęto uchwałę dotyczącą powołania czterech zespołów pracy:


Zespół organizacyjny d/s szkoleń i porad prawnych.

Głównym celem tego zespołu będzie współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, organizowania spotkań szkoleniowych i porad prawnych udzielanych przez inspektorów PIP w miejscu działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Szefem grupy został kol. Krzysztof Bukalski. W składzie grupy znalazły się również koleżanki Grażyna Walarus oraz Ada Jaśkiewicz.


Zespół d/s społeczno-socjalnych.

Głównym celem tego zespołu będzie przygotowywanie i wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach społeczno-socjalnych. Przygotowywanie projektów, rozwiązań i działań na rzecz poprawy życia społeczności lokalnej w województwie Śląskim. Nie możemy zapomnieć i pozostawić na "pastwę losu" ludzi, o których zapomnieli nasi "rządzący". Szefem tego zespołu został kol. Roman Rurański a pomagać będą kol. Adrian Domagała oraz kol. Mirosław Modzelewski.


Zespół d/s manifestacji i protestów.

To taka nasza mała "bojówka" której szefem została kol. Iwona Jolanta Mandat. Pomagać będą kol. Dorota Lipa oraz kol. Tomasz Cybulski. Jak sama nazwa wskazuje zespół ten będzie odpowiedzialny za przygotowywania dotyczące udziału w manifestacjach i protestach organizowanych w obronie ludzi pracy jak i pozostałych obywateli.


Zespół d/s organizacyjnych i promocji związku.

Zespół ten zajmować się będzie sprawami organizacyjnymi jak również promowania związku oraz pozyskiwania nowych członków związku. Szefem tego zespołu został kol. Rafał Styczeń a pomagać będzie kol. Przemysław Kuśmierski.

Jeśli członkowie naszego związku mają jakiś pomysł lub chcieliby poinformować o jakiejś sprawie którykolwiek z zespołów prosimy o przekazywanie takich informacji e-mailowo do Przewodniczącego kol. Rafała Styczeń.

Losowe zdjęcieStatystyki zbiorcze
Martin for Rafał dla Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
OPZZ "Konfederacja Pracy"